În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștința publică următorul proiect de act normativ:

 

          „PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea SC GREENDAYS SRL/ GREENDAYS 2 – SOLUÇOES AMBIENTAIS SA  în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare desfășurată în Zona 4 – Lot 4 Blaj a județului Alba în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 159/23.08.2018”

Proiectul de hotărâre cu documentația de bază pot fi consultate:

-pe site-ul Primariei Comunei Valea Lungă, la adresa www.comunavalealunga.ro, sectiunea Anunțuri generale;

-la sediul Primăriei Comunei Valea Lungă, str. Victoriei, nr. 328B, jud. Alba.

Potrivit art.7 alin. (2) din Legea 52/2003 „Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile  înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice”.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin.(4) din Legea 52/2003, începând cu data de  20.05.2021 și până în data de 02.06.2021 se pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice. În data de 04.06.2021, în sala de ședință a Primăriei Comuna Valea Lungă, ora 12.00, va avea loc „DEZBATEREA PUBLICĂ A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea SC GREENDAYS SRL/ GREENDAYS 2 – SOLUÇOES AMBIENTAIS SA  în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare desfășurată în Zona 4 – Lot 4 Blaj a județului Alba în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 159/23.08.2018.

Propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectul de hotărâre, se vor transmite:

– în scris, la sediul Primariei Comunei Valea Lungă, de luni până vineri, între orele 8 și 16;

– prin scrisori, transmise prin poștă, la adresa Primăriei Comunei Valea Lungă, str. Victoriei, nr. 328B;

– prin e-mail, la adresa primaria@comunavalealunga.ro.

Primar,

Aldea Dan Florin