Primaria Comunei Valea Lungă

Com. Valea Lungă,  Sat Valea Lungă nr. 328 B Judet Alba

Tel. 0258.888.102 / 0258.888.193 Fax. 0258.888.102

adresa pagina internet  www.comunavalealunga.ro

Adrese de contact ale instituției: primaria@comunavalealunga.ro
                                                                            primar@comunavalealunga.ro
                                                                            viceprimar@comunavalealunga.ro
                                                                            secretar@comunavalealunga.ro
                                                                            asistentasociala@comunavalealunga.ro
                                                                            office@comunavalealunga.ro