Comuna Valea Lungă, reamintește contribuabililor, persoane fizice și juridice, că termenul scadent pentru plata impozitelor și taxelor locale – prima tranșă, este 31.03.2022, inclusiv.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31.03.2022 inclusiv, se va acorda o bonificație de 10%.

Modalitățile de plată la care puteți apela, sunt:

– la casieria instituției;

– plata cu cardul bancar;

– plata on-line;

– prin ordin de plată  în conturile corespunzătoare fiecărui tip de impozit.

Vă mulțumim.