A N U N Ț

                                    CAMPANIA 1 – Colectarea documentelor

                                                      În atenția cetățenilor!

 

ANCPI – OCPI Alba, prin Primăria Comunei Valea Lungă, realizează lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, aparținând UAT Valea Lungă, județul Alba. ( ÎNTĂBULAREA GRATUITĂ A TERENURILOR)

Proprietarii care dețin terenuri în sectoarele cadastrale: 4, 6, 52, 53, 54 și 57 din locurile numite: 

  • SECTOR 4 – ZĂVOI ȘI BRUMUȘARI – GLOGOVEȚ
  • SECTOR 6 – GROAPA LUI ONTOȘ – GLOGOVEȚ
  • SECTOR 52 și 53 – ZĂVOI – VALEA LUNGĂ
  • SECTOR 54 – ZĂVOI  LUNCA ȘI GOMILĂ VALEA LUNGĂ/LUNCA
  • SECTOR 57 – BARACĂ-VALEA LUNGĂ  sunt rugați să se prezinte la Primăria Comunei Valea Lungă – compartimentul Registrul Agricol până la data 04.03.2022, cu documentele care atestă dreptul de proprietate asupra suprafețelor de teren deținute, de exemplu:
  • Titlu de proprietate
  • Acte succesive titlului de proprietate ( certificat de moștenitor, contracte de donație, contracte de vânzare-cumpărare, sentință civilă, etc.)
  • Acte întocmite sub semnătură privată
  • Acte de identitate
  • Acte de stare civilă

     În cazul proprietarilor decedați se solicită certificatul de deces ( dezbaterea succesiunii se va face ulterior).

 

Pentru informați și depunere documente: PRIMĂRIA COMUNEI VALEA LUNGĂ

                                                                    PROGRAM: LUNI – VINERI  09.00 – 13.00

                                                Popa Otilia – Tel: 0786/571046     Bocea Liliana-Tel: 0786/571047

 

                                                             PRIMAR,

                                                  ALDEA DAN FLORIN