Şcoala Gimnazială ,,Ion Bianu’’ Valea Lungă                     Primăria Valea Lungă

judeţul Alba                                                                           județul Alba

Str: Victoriei, nr. 102                                                             Str: Victoriei, nr.328 B

Telefon/fax- 0258/888126                                                     Telefon/fax 0258/888102

email: scoalaibvalealunga@yahoo.ro                                    email: primaria@comunavalealunga.ro

Nr. înregistrare 631   din 18. 05.2021                                    Nr.înregistrare 4737/21.05.2021

 

 

 

director,                                                                                    primar,

prof. Șovrea Maria                                                           ec. Aldea Dan Florin

 

 

 

 

ÎMPREUNĂ PENTRU O COMUNĂ CURATĂ!

 

 

Proiect de parteneriat educațional

an şcolar 2020-2021

mai- iunie

 

 

 

 

ARGUMENT

Valea  Lungă mai curată!

România mai curată!

Educația ecologică a devenit o necesitate a lumii contemporane. În domeniul educației latura ecologică se impune din cauza omului, a acțiunilor cu efecte negative asupra mediului: poluarea mediului, dezechilibre ecologice, deteriorarea ecosistemelor naturale.

Scopul educației ecologice este tocmai acela de a preveni deterioarea mediului, iar omul să acționeze conștient pentru menținerea și întreținerea permanentă a calității acestuia.

Educația ecologică trebuie să pornească din familie și să fie continuată în instituțiile de învățământ. Așa cum copilul învață cum să meargă, cum să vorbească, cum să scrie și să citească, învață bunele maniere tot așa trebuie învățat acasă și la școală cum să respecte și să ocrotească natura, cum să  învățe să trăiască în armonie cu natura.

Problema colectării selective a deșeurilor este o provocare ce ne privește pe noi toți locuitori ai comunei Valea Lungă: copii, tineri, adulți, persoane vârstnice. Implicarea fiecărui cetățean contribuie la reducerea poluării mediului și la salvarea resurselor prin reciclarea deșeurilor.

Implicarea în acțiunile de protejare a naturii presupune în primul rând conștientizarea importanței gestului pe care îl facem cu toții atunci când în locuința proprie aparatele electrocasnice, electronice sau echipament IT ies din funcțiune. Unde le depozităm? Ce facem cu ele mai târziu? Cea mai bună și sănătoasă soluție este să le predăm centrelor de colectare. O soluție ce aduce beneficii în locuință pentru că ne eliberează spațiul. Un beneficiu naturii pentru că aceste aparate nu mai sunt aruncate la marginea râurilor, văilor poluând natura.

Prin implicarea în activitățile acestui proiect cu toții, cadre didactice, elevi, părinți, membri ai comunității ne asumăm responsabilitatea  să păstrarea curățenia și frumuseții mediului înconjurător a comunei noastre.

 

Proiectul ,,ÎMPREUNĂ PENTRU O COMUNĂ CURATĂ!’’este o chemare la solidaritate în acţiunile de colectare selectivă a deşeurilor.

E nevoie de toți locuitorii comunei  pentru un mediu curat și sănătos!

 

 

SCOPUL:

 

Formarea şi exersarea unui comportament ecocivic conştient şi responsabil.

Dezvoltarea cooperării în mediul școlar și comunitatea locală.

 

OBIECTIVE SPECIFICE:

 

– Implicarea preşcolarilor, a elevilor din ciclul primar şi gimnazial,  cât și a cadrelor didactice, a părinţilor şi comunităţii locale în realizarea activității de colectare și reciclare selectivă a aparatelor electrocasnice, echipamente electronice și echipamente IT.

– Conştientizare efectelor nocive a deşeurilor şi a importanţei colectării deşeurilor pentru păstrarea sănătăţii  mediului înconjurător și implicit a oamenilor.

– Realizarea unei campanii integrate de comunicare la nivel şcolii şi a comunităţii locale, privind efectele nocive ale deşeurilor de echipamente electrice și electronice  asupra mediului, asupra omului.

– Colectarea diferitelor  categorii de deșeuri.

– Dezvoltarea capacităţii de informare şi de lucru în echipă.

 

GRUP ŢINTĂ:

– 210 de elevi ai Şcolii Gimnaziale ,,Ion Bianu’’, Valea Lungă, judeţul Alba şi 15 de elevi de la şcoli structură: Lunca, 42 de preşcolari Grădiniţa cu Program Normal Valea-Lungă, 15 preșcolari Grădiniţa cu Program Normal Lunca.

– 21 cadre didactice şi nedidactice

– membri ai comunităţii locale, părinţi.

ECHIPA DE IMPLEMENTARE:

 • director prof. Șovrea Maria
 • consilier proiecte educative prof. Rotar Camelia
 • responsabil proiect: prof.Konnerth Iuliana
 • 4 elevii
 • cadre didactice: înv. prof. primar: Biriş Dorina, Comşa Călina, Vrenghea Mihaela, Deneș Delia
 • profesori: Zoldi Veronica, Dragomir Antoneta, Coman Florina, Kusztos Alexandra,
 • Rotar Camelia, Moldovan Roxana, Cîmpean Adrian, Basaraba Viorica, Martin Petru
 • înv. preşcolar: Mihai Maria, Bocşa Tomina, Mija Adina, Busoi Maria
 • bibliotecar: Morariu Marinela
 • reprezentanţi părinţi: Moldovan Amalia, Loza Cornelia
 • reprezentanți ai comunității: Lodromănean Claudia, Roșca Ioan Lucian

PARTENERI ÎN PROIECT:

Şcoala Gimnazială ,,Ion Bianu’’ Valea Lungă-reprezentant Şovrea Maria, nr. telefon- 0765716952

Primăria comunei Valea Lungă- reprezentant Velicea Dorin, nr.telefon- 0723457833

Firma de colectare- GREENWEEE- reprezentant Dan Vlase, nr.telefon- 0747275545

RESURSE MATERIALE:

 • materiale informative internet, imagini internet, site-uri: baterel.ro, www.environ.ro, Ghid de educaţie ecologică – Lumea NON-E-o poveste a reciclării, Elena Gaspar Ion, Bucureşti 2011;
 • coli xerox, markere, carioca, culori, panou expoziție;
 • aparat foto, calculator, xerox, fluturași informativi, afișe, diplome, scrisori de mulțumire;
 • spațiu amenajat pentru colectare.

LOCUL DE DESFĂŞURARE:

– sala de clasă, sala CDI,  coridorul şcolii, comuna Valea Lungă

DURATA– 18 mai-18 iunie, an şcolar 2020-2021

 

 

ÎMPREUNĂ PENTRU O COMUNĂ CURATĂ!

Activitățile proiectului, 18 mai-25 iunie 2021

 1.   Constituirea echipei de proiect

perioada: 10-13 mai 2021

responsabili: prof.Konnerth Iuliana, Rotar Camelia

 1. Lansarea proiectului pe site-ul școlii, internet, avizierul școlii

perioada: 21 mai 2021

responsabili: prof.Konnerth Iuliana,  Dragomir Antoneta, Cîmpean Adrian

 1. Ce sunt deșeurile? Cum colectăm deșeurile?

  informare privind colectarea selectivă a deşeurilor

   perioada: 21mai-28 mai 2021

responsabili profesori: Biriş Dorina, Comşa Călina, Vrenghea Mihaela, Şovrea Maria, Konnerth Iuliana, Deneș Delia, Rotar Camelia, Zoldi Veronica, Dragomir Antoneta, Coman Florina,  Mihai Maria, Bocşa Tomina, Mija Adina, Cîmpean Adrian, Morariu Marinela

 1. Împreună păstrăm comuna Valea Lunga curată!

– informarea comunităţii locale prin împărţirea de fluturaşi, afișe, întâlniri  informative cu

părinţii elevilor

data: 21-24 mai 2021

responsabili: 2 elevi, profesori: Biriş Dorina, Comşa Călina, Vrenghea Mihaela, Şovrea Maria, Deneș Delia, Zoldi Veronica, Dragomir Antoneta, Konnerth Iuliana, Coman Florina, Mihai Maria, Cîmpean Adrian, Mija Adina, Bocşa Tomina

 1. În armonie cu Natura!

– expoziție-concurs, desene și  afișe

perioada: Ziua Mediului- 5 iunie 2021

responsabili profesori: Kusztos Alexandra, Konnerth Iuliana, Dragomir Antoneta

 1. Împreună păstrăm comuna Valea Lunga curată!

– strângerea deșeurilor în punctele de colectare stabilite

data: 21 mai- 18 iunie 2021

responsabili: diriginți, elevi, părinți

7.Suntem mândri de Noi!

           informare asupra rezultatelor programului de educaţie ecologică, retrospectiva evenimentelor din timpul proiectului, înmânarea scrisorilor de mulţumire participanţilor, diplome,  planuri de viitor.

            data: 25 iunie 2021

responsabili: director   Şovrea Maria, Konnerth Iuliana, Rotar Camelia

MODALITĂŢI DE EVALUARE:  desene, afișe, expoziţia-În armonie cu Natura!-

proces verbal cu cantitatea deșeurilor colectate, contract, fotografii.

 

 DISEMINARE:

-postarea de fotografii şi informaţii pe site-ul școlii, presa locală.

 

  IMPACT, REZULTATE AŞTEPTATE, SCONTATE

 • elevi, adulţi ce dovedesc un comportament ecocivic conştient şi responsabil;
 • părinţi preocupaţi de educaţia ecologică a membrilor familiei;
 • mediul înconjurător curat și sănătos;
 • realizarea unei colaborări fructuoase între cadre didactice, elevi, părinţi, comunitate;
 • colectarea unei cantităţi de deşeuri din gospodăriile comunităţii;
 • abilităţi  de comunicare prin intermediul desenului, afișului, site-uri internet;
 • CD cu fotografii din timpul derulării proiectului;
 • formarea unui grup de iniţiativă în domeniul ecologic pentru continuarea activităților de protecție a mediului la nivelul școlii și la nivelul comunității locale.

 

 

 

ÎMPREUNĂ PENTRU O COMUNĂ CURATĂ!

21 mai –18 iunie 2021

 

Școala Gimnazială ,,Ion Bianu’’ Valea Lungă

în colaborare cu Primăria Valea Lungă

organizează activitate de colectare a deșeurilor:

aparate electrocasnice, echipamente electronice și echipamente IT

 

 

 

 

Puncte de colectare: Școala Gimnazială ,,Ion Bianu’’ VALEA LUNGĂ

 Școala primară LUNCA

 

Activitate în cadrul proiectului educațional

                                                ,, ÎMPREUNĂ PENTRU O COMUNĂ CURATĂ!’’