Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

 

 

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul proiect de act normativ:

 

          „PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI       TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2023”

 

Proiectul de hotărâre cu documentația de bază pot fi consultate:

-pe site-ul Primariei Comunei Valea Lungă, la adresa www.comunavalealunga.ro, sectiunea Anunțuri generale;

-la sediul Primăriei Comunei Valea Lungă, str. Victoriei, nr. 328B, jud. Alba.

Potrivit art.7 alin. (2) din Legea 52/2003 „Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile  înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice”.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin.(4) din Legea 52/2003, începând cu data de  08.04.2022 și până în data de 18.04.2022 se pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice. În data de 20.04.2022, în sala de ședință a Primăriei Comuna Valea Lungă, ora 12.00, va avea loc „DEZBATEREA PUBLICĂ A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  PRIVIND INDEXAREA  IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2023.

 

Propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectul de hotărâre, se vor transmite:

– în scris, la sediul Primariei Comunei Valea Lungă, de luni până vineri, între orele 8 și 16;

– prin scrisori, transmise prin poștă, la adresa Primăriei Comunei Valea Lungă, str. Victoriei, nr. 328B;

– prin e-mail, la adresa primaria@comunavalealunga.ro.

Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor și opiniilor formulate și transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Ivașca Ancuța.

 

 

Primar,

Aldea Dan Florin