MISIUNEA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Şcoala noastră modelează copiii prin implicarea activă a fiecăruia în propria formare,
accentuează aspectele pozitive stimulând încrederea în sine a elevilor prin activităţi
extracurriculare şi extraşcolare.
Şcoala noastră – o şcoală deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educație.
Şcoala noastră oferă şanse egale elevilor, asigurând însuşirea limbajelor necesare
integrării sociale şi comunitare, dobândirea competenţelor de comportament ale cetăţeanului
european.
Școala noastră promovează calitatea actului didactic.

VIZIUNEA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Școala noastrǎ va fi întotdeauna locul unde toţi copiii îşi vor defini şi dezvolta
personalitatea, pǎrinţii vor gǎsi un partener de calitate în educaţie, iar educatorii vor oferi
tuturor ştiinţa de a reuşi .

  Școala Gimnazială Ion Bianu (458,7 KiB, 457 hits)