Prin Ordinul nr.97/19.02.2019 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, au fost aprobate criteriile de încadrare și lista localităților din zona montană. Conform acestei liste, comuna Valea Lungă face parte din categoria 1 și anume „localități încadrate în zona montană pentru care se aplică doar Programul de încurajare a activităților din zona montană, prevăzut la art. 16 alin. (1) din Legea Muntelui nr. 197/2018”.

Acest program a fost aprobat prin Legea nr. 334/2018 și are ca scop facilitarea accesului la finanțare pentru realizarea de investiții în zona montană. Conform art. 2 din legea mai sus menționată ,

„(1) Programul de încurajare a investiţiilor din zona montană vizează realizarea de investiţii în centre de colectare-prelucrare lână şi piei, centre de colectare, spălare şi prelucrare primară a lânii, centre de colectare şi/sau prelucrare a laptelui, centre de sacrificare a animalelor şi/sau unităţi de procesare a cărnii de capacitate mică, centre de colectare şi prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice, din flora spontană şi/sau cultură în zona montană, înfiinţarea de stâne montane în localităţile din judeţele care au incidenţă asupra zonei montane, precum şi alte investiţii care duc la menţinerea şi dezvoltarea activităţilor din zona montană.

(2) Investiţiile din Program au ca obiectiv valorificarea superioară a produselor montane, limitarea declinului sectorului de producţie primară, în scopul asigurării consumului intern, menţinerea şi crearea de noi locuri de muncă, cu accent deosebit pe stoparea depopulării.

(3) Investiţiile din Program se realizează în conformitate cu proiectele-tip puse la dispoziţie în mod gratuit de către Agenţia Zonei Montane, denumită în continuare AZM, şi direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(4) Tipul investiţiilor anuale, amplasamentul în localităţile din zona montană, proiectul-tip de realizare a acestora se aprobă anual prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.”

Mai multe informații despre Agenția Națională a Zonei Montane, veți găsi accesând următoarea adresă: http://azm.gov.ro/ .

Deasemenea pe pagina de internet a comunei Valea Lungă, la secțiunea Legislație, veți putea consulta cadrul legal. Folosiți următoarea adresa: https://comunavalealunga.ro/despre-noi/legislatie/ .

Pentru a veni în sprijinul celor interesați, vă supunem atenției ghidul pentru utilizarea mențiunii de „Produs montan” pe care îl puteți vizualiza în atașament.

Vă mulțumim.

  "Produs montan” Ghidul (506,8 KiB, 353 hits)