ANUNȚ

Referitor la aplicarea prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

        Vă facem cunoscut că adresa de e-mail pentru primirea în format electronic a copiei de pe cartea de identitate pentru furnizarea de servicii publice conform OUG 41/2016 este urmatoarea: primaria@comunavalealunga.ro  .
Modalități de plată a taxelor: internet banking, virament bancar, mandat poștal, numerar la casieria, POS sau aplicația CityManager.

Informații utile pentru efectuarea plăților:

Informații privind instituția publică:
UAT Comuna Valea Lungă,
CIF : 4562176,
Sediul: Comuna Valea Lungă, sat Valea Lungă, str. Victoriei, nr. 328B, județul Alba,
Telefon: 0258 – 888102,
Fax: 0258 – 888102
Email: primaria@comunavalealunga.ro
Cont Iban RO62TREZ00321360250XXXXX deschis la Trezoreria Blag (sediul: Strada Mitropolit Ioan Vancea, Nr. 2, Blaj, județul Alba, Cod postal: 515400, Telefon: 0258 – 711539.
Informațiile care trebuie completate de cetățeni pe documentele de plată: CNP, numele și prenumele beneficiarului, contul IBAN, codul fiscal și denumirea instituției, suma și tipul de documente pentru a cărui contravaloare se încasează plata.

Plata se poate face on-line în sistem internet banking dar și de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către conturile unice aferente serviciului public, deschise de către instituție la Trezoreria Blaj.
Plata în numerar a acestor taxe se face numai prin casieria instituției și prin mandat poștal.