DISPOZIŢIA NR. 58

privind suspendarea activitatii de audiente, relatii cu publicul, registratura generala in cadrul Primariei comunei Valea Lunga

Puşcă Vasile, primarul comunei Valea Lungă

       Luând în considerare:

– evolutia situatiei epidemiologice de pe teritoriul Romaniei in contextul aparitiei si raspandirii Coronavirusului COVID-19;

– referatul de aprobare cu nr. 1902/18.03.2020 cu privire la suspendarea activitatii de audiente, relatii cu publicul, registratura generala in cadrul Primariei comunei Valea Lunga;

        Având în vedere prevederile:

  • Ordinului Prefectului jud. Alba cu nr. 131/17.03.2020;

        În temeiul art.196, alin.(1) lit.b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

  Dispoziția nr. 58 privind suspendarea activității de audiente, relații cu publicul, registratura generala în cadrul Primăriei Comunei Valea Lungă (1,0 MiB, 547 hits)