Dispoziția nr. 58 privind suspendarea activității de audiente, relații cu publicul, registratura generala în cadrul Primăriei Comunei Valea Lungă

DISPOZIŢIA NR. 58

privind suspendarea activitatii de audiente, relatii cu publicul, registratura generala in cadrul Primariei comunei Valea Lunga

Puşcă Vasile, primarul comunei Valea Lungă

       Luând în considerare:

– evolutia situatiei epidemiologice de pe teritoriul Romaniei in contextul aparitiei si raspandirii Coronavirusului COVID-19;

– referatul de aprobare cu nr. 1902/18.03.2020 cu privire la suspendarea activitatii de audiente, relatii cu publicul, registratura generala in cadrul Primariei comunei Valea Lunga;

        Având în vedere prevederile:

  • Ordinului Prefectului jud. Alba cu nr. 131/17.03.2020;

        În temeiul art.196, alin.(1) lit.b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

  Dispoziția nr. 58 privind suspendarea activității de audiente, relații cu publicul, registratura generala în cadrul Primăriei Comunei Valea Lungă (1,0 MiB, 482 hits)