Comuna Valea Lunga are un numar de 3270 de locuitori dintre care 1670 barbati si 1600 femei, cuprinsi intre varstele de 0-94 de ani.
Religii

 • ortodoxa – 2530 locuitori
 • romano-catolica – 35 locuitori
 • greco-catolica – 530 locuitor
 • reformata – 52 locuitori
 • evanghelica luterana – 35 locuitori
 • unitariana – 2 locuitori
 • baptista – 7 locuitori
 • penticostala – 70 locuitori
 • adventista de ziua a 7-a – 1 locuitor
 • crestina dupa evanghelie – 1 locuitor
 • martorii lui Iehova – 7 locuitori.

Etnie

 • romani – 2954
 • maghiari – 98
 • germani – 35
 • romi – 189
 • macedo-roman – 1.

Studii

 • primare,
 • gimnaziale,
 • profesionale,
 • medii,
 • superioare.

Ocupatii

 • agricultori,
 • muncitori,
 • functionari,
 • cadre didactice,
 • cadre medicale,
 • cadre medicale veterinare,
 • juristi,
 • ingineri,
 • preoti.

Rata natalitatii: 13.7 la mia de locuitori.
Rata mortalitatii: 15.2 la mia de locuitori.

Populatia judetului Alba la data de 1 ianuarie 2001, numara 395653 locuitori, din care 232664 locuitori (58.8%) in mediul urban si 162989 locuitori (41.2%) in mediul rural, densitatea populatiei pe kilometru patrat fiind de 63 locuitori.
Din acest punct de vedere ponderea judetului Alba este de 1.8% pe tara. Populatia municipiului Alba Iulia, care este resedinta de judet este la aceasi data de 71651 locuitori.
Cladiri de locuit, cladiri cu alta destinatie si cladiri cu unitati de locuit in comun in care se afla locuinte:

Localitatea Total Cladiri de locuit
Total Cu 1 loc. Cu 2 mai multe Tip bloc
Valea Lunga 610 610 602 8 0
Faget 59 59 59 0 0
Glogovet 113 113 113 0 0
Lodroman 121 121 120 1 0
Lunca 158 158 147 11 0
Tauni 215 215 214 1 0
Valea Lunga 1276 1276 1255 21 0

Cladiri de locuit dupa perioada construirii
– inainte de 1910 pana in 1970 –

Localitatea Total Perioada construirii
Inainte de 1910 1910-1929 1930-1944 1945-1960 1961-1970
Valea Lunga 610 56 53 78 153 108
Faget 59 9 3 18 25 2
Glogovet 113 3 4 15 48 25
Lodroman 121 1 13 21 46 22
Lunca 158 3 8 15 38 38
Tauni 215 1 15 29 82 61
Valea Lunga 1276 73 96 176 392 256

– din 1970 pana in prezent –

Localitatea Total Perioada construirii
1971-1980 1981-1989 1990-1994 1995-1999 2000si peste
Valea Lunga 610  102 30 13 14 3
Faget 59  1 0 1 0 0
Glogovet 113  10 0 0 4 4
Lodroman 121  15 0 2 1 0
Lunca 158  19 10 1 23 3
Tauni 215  21 2 0 1 0
Valea Lunga 1276  171 42 17 43 10

Locuinte pe forme de proprietate

Localitatea Particulara (privata) De stat A cultelor religioase Alte forme de proprietate
Valea Lunga 577 44 7 0
Faget 59 0 0 0
Glogovet 111 2 0 0
Lodroman 120 0 2 0
Lunca 170 0 0 0
Tauni 215 0 1 0
Valea Lunga 1252 44 10 0

Locuinte dupa tipul, numarul si suprafata camerelor de locuit
Locuinte dupa numarul gospodariilor si persoanelor care alcatuiesc gospodariile

Localitatea Numar Camere de locuit Numarul gospodariilor Persoanele care alcatuiesc gospodariile
Numar Suprafata
Valea Lunga 628 1599 25708 585 1901
Faget 59 133 2036 33 58
Glogovet 133 222 3445 76 201
Lodroman 122 280 4588 94 237
Lunca 170 444 7092 156 476
Tauni 216 534 8688 179 398
Valea Lunga 1308 3172 51557 1123 3271

Locuinte permanente:

Localitatea Locuinte permanente
Numar Camere de locuit
Total Din care neocupate Numar Suprafata
Valea Lunga 569 66 1429 23628
Faget 59 26 133 2036
Glogovet 89 37 178 2788
Lodroman 104 28 245 4069
Lunca 167 14 436 6964
Tauni 193 37 489 7989
Valea Lunga 1181 208 2910 47474

Locuinte sezoniere:

Localitatea Locuinte sezoniere
Numar Camere de locuit
Numar Suprafata
Valea Lunga 59 130 2080
Faget 0 0 0
Glogovet 24 44 657
Lodroman 18 35 519
Lunca 3 8 128
Tauni 23 45 699
Valea Lunga 127 262 4083

Unitati locuite din necesitate
– nu exista –

Locuinte dupa dotarea cu instalatii
– alimentare cu apa si instalatie cu apa calda –

Localitate Instalatii alimentare cu apa Instalatie cu apa calda
In locuinta In afara locuintei
Valea Lunga 142 146 111
 Faget 0 53 0
 Glogovet 0 76 0
 Lodroman 2 83 1
 Lunca 21 2 18
 Tauni 3 141 3
Valea Lunga 168 501 133

– instalatie de canalizare –

Localitate Instalatie de canalizare
Retea publica Sistem propriu Alt sistem
 Valea Lunga 0 142 0
 Faget 0 0 0
 Glogovet 0 0 0
 Lodroman 0 2 0
 Lunca 0 20 0
 Tauni 0 6 0
Valea Lunga 0 163 0

– instalatie electrica si incalzire locuinta –

Localitatea  Instalatie electrica Incalzire locuinta
 Termoficare Centrala termica Soba
Valea Lunga 600 0 18 610
Faget 57 0 0 59
Glogovet 104 0 0 113
Lodroman 121 0 0 120
Lunca 162 0 6 160
Tauni 212 0 0 201
Valea Lunga 1256 0 24 1263

– bucatarie, baie si closet cu apa –

Localitatea Bucatarie Baie Closet cu apa
In locuinta In afara locuintei  In locuinta In afara locuintei  In locuinta In afara locuintei
Valea Lunga 513 39 125 2 103 1
Faget 16 16 0 0 0 0
Glogovet 81 13 0 0 0 0
Lodroman 91 15 1 0 1 0
Lunca 117 8 19 1 10 0
Tauni 161 18 2 0 2 0
Valea Lunga 979 109 147 3 116 1

Numarul de gospodarii la recensamantul din 2002
– gospodarii ale populatiei –

Localitatea Gospodarii ale populatiei In locuinte In unitati locuite din necesitate
Numar total Persoane care alcatuiesc gospodariile Numar Persoane Numar Persoane
Valea Lunga 585 1901 585 1901 0 0
Faget 33 58 33 58 0 0
Glogovet 76 201 76 201 0 0
Lodroman 94 237 76 237 0 0
Lunca 156 476 94 476 0 0
Tauni 179 398 156 398 0 0
Valea Lunca 1123 3271 179 3271 0 0

– gospodarii institutionalizate  –  nu exista-

Populatia stabila a judetului Alba pe localitati, la recensamantul din martie 2002, dupa etnie

Localitatea Total populatie Etnie
 Romani Maghiari Romi Germani Macedo-romana
Valea Lunga 1901 1660 99 105 36 1
Faget 58 58 0 0 0 0
Glogovet 201 201 0 0 0 0
Lodroman 237 237 0 0 0 0
Lunca 476 397 0 79 0 0
Tauni 398 398 0 0 0 0
Valea Lunga 3271 2951 99 184 36 1

Populatia stabila a judetului Alba pe localitati, la recensamantul din martie 2002, dupa limba materna

Localiattea Total populatie Limba materna
 Romana Maghiara Romanes Germana
Valea Lunga 1901 1755 92 25 29
Faget 58 58 0 0 0
Glogovet 201 201 0 0 0
Lodroman 237 237 0 0 0
Lunca 476 397 0 79 0
Tauni 398 398 0 0 0
Valea Lunga 3271 3046 92 104 29

Populatia stabila a judetului Alba pe localitati, la recensamantul din martie 2001, dupa religie
– ortodoxa, romano-catolica, greco-catolica, reformata, evanghelica c.a., evanghelica s.p. –

Localitate Total populatie Religie
 Ortodoxa Romano-catolica Greco-catolica Reformata Evanghelica c.a. Evanghelica s.p.
Valea Lunga 1901 1518 34 176 52 35 1
Faget 58 58 0 0 0 0 0
Glogovat 201 200 1 0 0 0 0
Lodroman 237 225 0 6 0 0 0
Lunca 476 428 0 47 0 0 0
Tauni 398 97 0 298 0 0 0
Valea Lunga 3271 2526 35 527 52 35 1

– unitariana, baptista, penticostala, adventista, crestini dupa evang., altele,  nedeclarata –

Localitate Total populatie Religie
Unitariana Baptista Penticostala Adventista Crestini dupa evanghelie Alte Nedeclarata
Valea Lunga 1901 3 0 69 1 0 7 5
Faget 58 0 0 0 0 0 0 0
Glogovet 201 0 0 0 0 0 0 0
Lodroman 237 0 6 0 0 0 0 0
Lunca 476 0 1 0 0 0 0 0
Tauni 398 0 0 0 0 1 0 1
Valea Lunga 3271 3 7 69 1 1 7 6

Populatia activa si inactiva pe localitati, la recensamantul din martie 2002
Populatia activa

Localitatea Total populatie Populatie activa Din care
 Ocupata Neocupata in cautarea
 unui loc de munca primului loc de munca
Valea Lunga 1901 628 474 82 72
Faget 58 5 4 0 1
Glogovet 201 64 55 9 3
Lodroman 237 59 47 6 6
Lunca 476 130 109 15 6
Tauni 398 81 69 2 10
Valea Lunga 3271 967 758 114 95

Populatia inactiva

Localitatea Total populatie Populatie inactiva
 Total populatie inactiva Din care:
 Elevi, studenti Pensionari Casnice Intret. de alte persoane Intret de stat Alte situatii
Valea Lunga 1901 1273 302 391 284 249 38 9
Faget 58 53 1 48 2 2 0 0
Glogovet 201 137 11 85 20 21 0 0
Lodroman 237 178 21 118 23 12 2 2
Lunca 476 346 71 148 81 41 4 1
Tauni 398 317 27 235 38 16 0 1
Valea Lunga 3271 2304 433 1025 448 341 14 13

Populatia activa pe localitati si activitati ale economiei nationale

Localitatea Total populatie activa Agricultura Silvicultura exploatarea lemnului Pescuit si piscicultura Ind. extractiva Ind. prelucratoare Energia electrica, termica, ape si gaze
Valea Lunga  628  74  4  0  48  170  43
Faget  5  4  0  0  0  0  0
Glogovet  64  15  0  0  0  30  3
Lodroman  59  20  0  0  5  19  2
Lunca  130  22  0  0  14  51  10
Tauni  81  29  0  0  19  10  3
Valea Lunga  967  164  4  0  86  280  61
Localitatea Total populatie activa Constructii Comert Hoteluri si restaurante Transport si depozitare Posta si telecomunicatii Activ. financiare, bancare si de asigurari
Valea Lunga 628 58 37 9 22 4 1
 Faget 5 0 0 0 0 0 0
Glogovat 64 2 4 0 3 1 0
Lodroman 59 2 1 0 1 0 0
Lunca 130 7 12 1 1 0 0
Tauni 81 1 1 0 2 1 0
Valea Lunga 967 70 55 10 29 6 1
Localitatea Total Populatie activa Tranzactii imobiliare Admin. publica Invatamant Sanatate si asistenta sociala Alte activ de serv. colectie
Valea Lunga 628 0 31 23 18 13
Faget 5 0 0 0 0 0
Glogovat 64 0 2 2 1 1
Lodroman 59 0 2 1 0 0
Lunca 130 0 3 1 1 1
Tauni 81 0 1 1 0 3
Valea Lunga 967 0 39 28 20 18
Localitatea Total populatie activa Activ. ale pers. angajat in gosp. personale Activ ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale Someri in cautarea primului loc de munca
Valea Lunga 628 1 0 72
Faget 5 0 0 1
Glogovet 64 0 0 0
Lodroman 59 0 0 6
Lunca 130 0 0 6
Tauni 81 0 0 10
Valea Lunga 967 1 0 95

Populatia ocupata pe localitati, dupa statutul profesional

Localitatea Total populatie Salariat Patron intreprinzator privat Lucrator pe cont propriu Membru al unei societati agr/coop. Lucrator familial in gospodaria proprie Alte situatii
Valea Lunga 474 400 1 49 1 13 10
Faget 4 0 0 3 0 1 0
Glogovat 55 43 0 9 0 3 0
Lodroman 47 27 0 17 0 5 0
Lunca 109 84 0 15 0 6 4
Tauni 69 38 0 28 0 3 0
Valea Lunga 758 592 1 121 1 29 14

Populatia ocupata pe localitati, dupa sectorul in care lucreaza

Localitatea  Total populatie  Stat Privat Mixt Gospodarie proprie Alte gospodarii decat cea proprie
Valea Lunga 474 198 228 21 26 1
Faget 4 0 1 0 3 0
Glogovet 55 13 29 10 3 0
Lodroman 47 9 28 0 10 0
Lunca 109 30 72 1 6 0
Tauni 69 28 25 0 16 0
Valea Lunga 758 278 383 32 64 1

Populatia ocupata pe localitati, dupa localizarea locului de munca

Localitatea  Total populatie Aceeasi localitate Alta localitate din judet
Total Urban Rural
Valea Lunga 474 231 123 114 9
Faget 4 4 0 0 0
Glogovat 55 17 33 32 1
Lodroman 47 24 2 1 1
Lunca 109 44 19 16 3
Tauni 69 57 5 5 0
Valea Lunga 758 377 182 168 14
Localitatea Total populatie Alt judet Alta tara
Total Urban Rural
Valea Lunga 474 112 109 3 8
Faget 4 0 0 0 0
Glogovet 55 2 5 0 0
Lodroman 47 50 20 0 1
Lunca 109 44 42 2 2
Tauni 69 7 7 0 0
Valea Lunga 758 188 183 5 11

Populatia ocupata pe localitati si activitati ale economiei nationale

Localitatea Total populatie Agricultura Silvicultura si exploatarea lemnului Pescuit si piscicultura Ind. extractiva Ind. prelucratoare Energia electrica, termica, apa si gaze
Valea Lunga 474 70 2 0 45 134 43
Faget 4 4 0 0 0 0 0
Glogovet 55 15 0 0 0 24 2
Lodroman 47 20 0 0 2 16 2
Lunca 109 21 0 0 12 43 9
Tauni 69 29 0 0 19 10 3
Valea Lunga 758 159 2 0 78 227 59
Localitatea Total populatie Constructii Comert Hoteluri si restaurante Transport si depozitare Posta si telecomunicatii Activitati financiare, bancare si de asigurari
Valea Lunga 474 41 30 7 19 4 1
Faget 4 0 0 0 0 0 0
Glogovat 55 0 4 0 3 1 0
Lodroman 47 1 1 0 1 0 0
Lunca 109 6 10 1 1 0 0
Tauni 69 0 1 0 1 1 0
Valea Lunga 758 9 46 8 25 6 1
Localitatea  Total populatie Tranzactii imobiliare Admin. publica Invatamant Sanatate si asistenta sociala Alte activ. de serv. colective Activ. ale pers angajat in gosp. personale
Valea Lunga 474 0 28 19 17 1 0
Faget 4 0 0 0 0 0 0
Glogovet 55 0 2 2 1 0 0
Lodroman 47 0 2 1 0 0 0
Lunca 109 0 3 1 1 0 0
Tauni 69 0 1 1 0 0 0
Valea Lunga 758 0 36 24 19 1 0