ANUNT DE PARTICIPARE

 

,,Consiliul Local Valea Lunga acorda finanțare nerambursabila in baza Legii nr. 350/2005 si HCL Valea Lunga nr. 9/16.02.2016, privind acordarea de finantare nerambursabila asociatiilor si fundatiilor, precum si persoanelor fizice fara scop patrimonial, care initiaza si organizeaza proiecte sportive in comuna Valea Lunga, judetul Alba. Solicitantii pot fi persoane fizice sau juridice fara scop patrimonial-asociatii sau fundatii constituite conform legii, documentatia prevazuta in Ghidul Solicitantului poate fi depusa la registratura comunei Valea Lunga, str. Victoriei, nr. 328B, pana in data de 04.03.2016, ora 12:00. Dosarele se vor analiza in data de 04.03.2016 incepand cu ora 13:00. Anuntul a fost publicat in Monitorul Oficial, partea VI-a , nr. 32/17.02.2016 .

Ghidul Solicitantului poate fi ridicat de la Primaria comunei Valea Lunga .,,

 

 

 

Primar,

PUSCA VASILE

 

ANUNT

,,Consiliul Local Valea Lunga acorda finantare nerambursabila in baza Legii nr. 350/2005 si HCL Valea Lunga nr. 22/31.03.2015, privind acordarea de finantare nerambursabila asociatiilor si fundatiilor, precum si persoanelor fizice fara scop patrimonial, care initiaza si organizeaza proiecte sportive in comuna Valea Lunga, judetul Alba. Solicitantii pot fi persoane fizice sau juridice fara scop patrimonial-asociatii sau fundatii constituite conform legii, documentatia prevazuta in Ghidul Solicitantului poate fi depusa la registratura comunei Valea Lunga, str. Victoriei, nr. 328B, pana in data de 05.06.2015, ora 12:00. Dosarele se vor analiza in data de 05.06.2015 începand cu ora 13:00. Anuntul a fost publicat in Monitorul Oficial, partea VI-a , nr. 72/16.04.2015 .

Ghidul Solicitantului poate fi ridicat de la Primaria comunei Valea Lunga .,,

                                                                         

ANUNT DE  PARTICIPARE

Consiliul Local Valea Lunga organizeaza licitatie publica deschisa in baza Legii nr. 350/2005 si HCL Valea Lunga nr. 9/31.01.2014, privind acordarea de finantare nerambursabila asociatiilor si fundatiilor, precum si persoanelor fizice fara scop patrimonial, care initiaza si organizeaza proiecte sportive in comuna Valea Lunga, judetul Alba. Solicitantii pot fi persoane fizice sau juridice fara scop patrimonial-asociatii sau fundatii constituite conform legii, documentatia prevazuta in Ghidul Solicitantului poate fi depusa la registratura comunei Valea Lunga, str. Victoriei, nr. 328B, pana in data de 31.03.2014, ora 12:00. Dosarele se vor analiza in data de 31.03.2014 incepand cu ora 13:00. Anuntul a fost publicat in Monitorul Oficial, partea VI-a , nr. 27/13.02.2014 .
Ghidul Solicitantului poate fi ridicat de la Primaria comunei Valea Lunga.

Consiliul Local Valea Lunga acorda finantare nerambursabila in baza Legii nr. 350/2005 si HCL Valea Lunga nr. 22/31.03.2015, privind acordarea de finantare nerambursabila asociatiilor si fundatiilor, precum si persoanelor fizice fara scop patrimonial, care initiaza si organizeaza proiecte sportive in comuna Valea Lunga, judetul Alba. Solicitantii pot fi persoane fizice sau juridice fara scop patrimonial-asociatii sau fundatii constituite conform legii, documentatia prevazuta in Ghidul Solicitantului poate fi depusa la registratura comunei Valea Lunga, str. Victoriei, nr. 328B, pana în data de 19.05.2015, ora 12:00. Dosarele se vor analiza în data de 19.05.2015 incepand cu ora 13:00. Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial, partea VI-a , nr. 72/16.04.2015 .

Ghidul Solicitantului poate fi ridicat de la Primaria comunei Valea Lunga.