Primaria Comunei Valea Lungă

Com. Valea Lungă,  Sat Valea Lungă nr. 328 B Judet Alba

Tel. 0258.888.102 / 0258.888.193 Fax. 0258.888.102

adresa pagina internet  www.comunavalealunga.ro