ANUNȚ IMPORTANT

 

Potrivit Hotărârii de Guvern nr.714 din 26 mai 2022, proprietarii de fose septice au obligația de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea Apelor Uzate, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul individual de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

Totodată persoanele fizice sau juridice, care dețin un sistem individual adecvat de epurare/colectare (o fosă septică) au obligația de a se înscrie, în Registrul de Evidență s Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate aflate la sediul Primăriei Comunei Valea Lungă.

       Formularul privind înregistrarea va putea fi procurate de la sediul Primăriei Comunei Valea Lungă și de pe site-ul instituției: https://comunavalealunga.ro/despre-noi/compartimente/urbanism/formulare-documente-utile/ .