Prin HCL nr.17 din data de 26.02.2021 a fost aprobat Planul local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole la nivelul Comunei Valea Lungă, în conformitate cu cerințele Directivei 91/676/CEE.

Astfel, pentru punerea în aplicare a planului de implementare pentru Directiva 91/676/CEE, care prevede reducerea poluării produsă sau indusă de nitrații din surse agricole, respectiv prevenirea poluării apelor cu nitrați, s-a stabilit prin dispoziția primarului nr.38/26.02.2021, următoarele:

  1. Toți fermierii persoane fizice sau juridice, de pe raza Comunei Valea Lungă, deținători de exploatații agricole, care desfășoară activități de creștere a animalelor și cultivare a terenurilor agricole, au obligația amenajării sistemului de colectare, depozitare și procesare a gunoiului de grajd, în așa fel încât toate aceste operațiuni să se realizeze pe platforme individuale pentru fiecare gospodărie în parte, existentă la nivelul Comunei Valea Lungă.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați compartimentului Fond Funciar Registru Agricol, consilier Laslo Paula Mădălina, tel.0258/888102.

Vă mulțumim pentru întelegere.