În conformitate cu prevederile art. 461, art. 466, art. 471, art. 478 din Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal), în cazul dobândirii, vânzării sau a oricărei modificări asupra bunurilor aflate în proprietate, rugăm persoanele aflate în această situație, să depună documentele justificative la casieria Primăriei Comunei Valea Lungă, str. Victoriei, nr. 328B, com. Valea Lungă, jud. Alba. Astfel se va realiza o impozitare corectă, evitându-se eventualele neconcordanțe.

Aceste documente pot fi depuse și în format electronic, accesând site-ul www.comunavalealunga.ro, secțiunea „DEPUNERI DOCUMENTE ONLINE”.

Lista documentelor necesare impozitării:

Impozit clădiri

– extras de carte funciară;

– contract de vânzare – cumpărare;

– certificat de moștenitor;

– autorizație de construire/proces verbal de recepție la finalizarea lucrărilor;

– declarație fiscală;

Impozit teren

– extras de carte funciară;

– titlu de proprietate;

– contract de vânzare – cumpărare;

– certificat de moștenitor;

– declarație fiscală;

Impozit auto

– certificat de înmatriculare;

– carte de identitate a vehicolului;

– contract înstrăinare – dobândire;

– certificat de radiere;

– declarație fiscală;

 

Pentru taxa de habitat(taxa de gunoi), rugăm persoanele să declare numărul real de locatari din gospodării.

Vă mulțumim!