Anunț privind dezbaterea publică a proiectului de hotărâre referitor la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

 

În conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul comunei Valea Lungă propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, proiect de hotărâre ce urmează să fie supus spre aprobarea Consiliului Local al comunei Valea Lungă. Totodată, sunteți invitați să participați la „Dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind stabilirea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021” care se va desfășura în data de 07.04.2021, ora 12, în Sala de ședințe din cadrul Primăriei comunei Valea Lungă.

Vezi anunțul aici:  https://comunavalealunga.ro/informatii-de-interes-public/buget-din-toate-sursele-de-venituri/buget/

Vă mulțumim.