Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

HG nr. 1073/2021 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie,

Ajutor pentru încălzire pe perioada 01.11.2021-31.03.2022  şi supliment pentru energie pe întreaga perioadă a anului.

Formularele pot fi ridicate:

  • de la sediul Primăriei Comunei Valea Lungă, str. Victoriei, nr.328 B, loc. Valea Lungă, jud. Alba sau se pot descărca de pe site-ul instituției.

 

Ajutoarele pentru încălzire şi suplimentul pentru energie se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure. Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

 

  1. Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în funcţie de sistemul de încălzire utilizat prin raportare la venituri, este:
  1. Între 25 lei – 250 lei pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale;
  2. Între 50 lei – 500 lei pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței energie electrică;
  3. Între 32 lei – 320 lei pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței combustibili solizi şi/sau petrolieri;

 

  1. Cuantum suplimentului pentru energie,în funcţie de sistemul de încălzire utilizat prin raportare la venituri, este:
  2. a) 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
  3. b) 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri
  4. c) 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;

Ajutorul de încălzire pentru utilizatorii de energie electrică, gaze naturale sau lemne şi combustibili petrolieri se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, procentual, prin raportare la o valoare de referinţă care nu poate fi mai mică de 250 lei/lună (pentru gaze naturale), 500 lei/lună (pentru energie electrică) şi 320 lei/lună (pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri, după cum urmează:

plafon de

venituri/membru familie

(lei)

procent în factură la titular
energie

electrică

(lei)

gaze

naturale

(lei)

lemne

(lei)

<200 100% 500 250 320
200,1 – 320 90% 450 225 288
320,1 – 440 80% 400 200 256
440,1 – 560 70% 350 175 224
560,1 – 680 60% 300 150 192
680,1 – 920 50% 250 125 160
920,1 – 1040 40% 200 100 128
1040,1 – 1160 30% 150 75 96
1160,1 – 1280 20% 100 50 64
1280,1 – 1386 10% 50 25 32
1280,1              2053

 (în cazul persoanei singure)

10% 50 25 32

Suplimentul pentru energie se acordă lunar tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei, dar şi familiilor şi persoanelor singure, care nu au stabilit acest drept şi ale căror venituri sunt de până la 1.386 lei/membru de familie (în cazul familiei), sau până la 2.053 lei (în cazul persoanei singure). Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizată, după cum urmează:

Suplimentul pentru

energie(se acordă pe tot parcursul anului)

       energie electrică

               (lei/lună)

         gaze naturale

             (lei/lună)

        lemne

      (lei/lună)

                 30(70)                10          20
                            în factură        la titular

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

PRECIZARE 

Actele necesare sunt obligatorii, neprezentarea unuia dintre acestea conducând la imposibilitatea stabilirii dreptului cuvenit. Cererea și declarația pe propria răspundere va fi primită DOAR în situația în care se vor prezenta toate documentele solicitate!!

Depunerea cererii însoțită de actele necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzire și a suplimentului de energie va începe cu data de 18.10.2021 după următorul program: de luni până vineri, între orele 9.00-13.00 la sediul Primăriei.

 

  ACTE-NECESARE (433,1 KiB, 241 hits)

  Cerere-ajutor-incalzire (1,4 MiB, 182 hits)

  Cerere-modificare cerere acordare (903,7 KiB, 178 hits)