PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2022

  În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se